Door Eveline Vink

Je bent al 25 jaar politiek actief. Hoe is dat begonnen?

Toen ik in Epe kwam wonen, ben ik betrokken geraakt bij de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en beken, kortweg de Bekenstichting. Daar vond ik veel dat voor een bioloog interessant is, maar ook leuke streekgeschiedenis en bestuurlijke zaken. Toen voor het eerst de waterschapsbesturen rechtstreeks verkozen werden was het een mooie stap om me kandidaat te stellen. Ik was 16 jaar lid van het algemeen bestuur, eerst op persoonlijke titel (met steun van de zogenaamde groene organisaties) en later voor Water Natuurlijk in het waterschap Vallei & Veluwe.

Een tijdje later kwam ik via een collega van school bij GroenLinks. Ik was 5 jaar steunfractielid, 8 jaar fractievoorzitter in de raad en 8 jaar wethouder en nu ben ik ‘ambteloos burger’.

Het provinciaal bestuur van GroenLinks dacht: die Jan heeft nu wel tijd om een programma te schrijven ?
Ik vond het heel eervol om gevraagd te worden voor de programmacommissie. Het is een mooie klus.

Jij hebt dat met een team van 6 mensen geschreven. Hoe gaat dat proces in zijn werk? Je begint met een wit vel en een stapel idealen?

Het begint met een opdracht vanuit het bestuur en met een hele hoop gesprekken. Met de gedeputeerde, de fractie, de leden, maatschappelijke partners. Het vorige verkiezingsprogramma vormde bovendien een uitstekende basis en we kregen veel schriftelijke input van deskundige organisaties. Dus nee, geen wit vel.

Na al dat ophalen is het de kunst om het mooi op te schrijven.  We hebben de onderwerpen verdeeld over schrijfteams en zo is het tot een mooi geheel gegroeid om iedereen tevreden te stellen.

Is dat een doel, iedereen tevreden stellen?
Nee, ik bedoel: het moet een werkbaar programma zijn voor degenen die ermee aan de slag gaan. Dus het bespreken met de gedeputeerde, de lijsttrekker en de huidige fractie is wel belangrijk. Het moet praktisch zijn en het moet voldoen aan wat zij nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen werken de komende vier jaar.

Wat is jouw lievelingszin uit het programma?

Die staat in het voorwoord en gaat over de drie hoofd-opgaven in Gelderland: GroenLinks gaat voor een beter klimaat, anders boeren en meer natuur. Charlotte de Roo, onze lijsttrekker zei dat heel goed, dat is de kern van het programma.

Een heel mooi en belangrijk hoofdstuk vind ik dat over diversiteit en inclusie. We hebben ook in dat opzicht een rijke provincie. GroenLinks wil echt stappen maken in het samen doen, burgers betrekken zoals met burgerberaden, en ook opletten dat iedereen daarin vertegenwoordigd is.

Er volgt nu een amendementenprocedure. Heb je nog tips voor mensen die overwegen een verandering voor te stellen?

Kom vooral overleggen. Op 13 oktober is er een online sessie waar je vragen kunt stellen over de keuzes die zijn gemaakt. Heb je een voorstel voor een amendement, dien dat dan uiterlijk 22 oktober in en kom daarmee naar het amendementencafé op 5 november in de Lommerd in Arnhem. Daar kunnen we kijken of we tot een tekst kunnen komen waar we het samen over eens zijn.
Nadat de amendementen zijn ingediend, schrijft de programmacommissie er een advies bij en stemt de ledenvergadering daar op 26 november over.

Wat is voor jou de mooiste plek van heel Gelderland?

Landgoed Tongeren, hier in Epe. Op dat landgoed was een nat weidegebiedje dat een paar jaar geleden omgevormd is naar bijzondere natuur: een hellingveen. Het is er prachtig. Er ligt een vlonderpad over het hellingveen en daar wandel ik ontzettend graag. Even bukken en je ziet zonnedauw, moeraskartelblad, veenpluis, beenbreek. Zeer de moeite waard, maar kom niet allemaal tegelijk !

Hier vind je het GroenLinks conceptverkiezingsprogramma 2023-2027