Een Gelderse economie en een leefomgeving die werken voor mens, dier en milieu. We staan op het kantelpunt, waar we de échte antwoorden gaan vinden voor deze grote ‘sociale’ en ‘groene’ vraagstukken. En deze ook gaan waarmaken.

Ik zet mij hier voor in als woordvoerder Circulaire Economie, Arbeidsmarkt, Omgevingsvisie en Inclusie.

Deze onderwerpen werken door in het dagelijkse leven van ons allemaal. Hoe we zorg, studie en werk combineren. Hoe wij dichtbij in onze eigen omgeving een nog grotere ‘groene’ en ‘sociale’ slag kunnen maken. En hoe we daarmee het welzijn van ons allemaal kunnen vergroten. Alleen kan je iets, samen kan je meer!

  • Economie
  • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
  • Bestuur en Democratie
  • Euregioraad Gronau