De provinciale thema’s zijn heel belangrijk voor onze toekomst en onze omgeving. Ik zou daarom verschillende generaties in contact willen brengen met de provinciale thema’s, die meer omvatten dan sommigen denken!

Met de groeiende steun voor groene en linkse politiek, zijn inclusie en participatie enorm belangrijk. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht beperkingen, leeftijd of culturele achtergrond. De provincie speelt een sleutelrol in het bieden van gelijke kansen. Die participatie wil ik ook in de besluitvorming terugzien. Alle inwoners moeten een bijdrage kunnen leveren aan de provinciebesluiten en tijdig worden betrokken, opdat er rekening wordt gehouden met eenieders belangen in de grote uitdagingen waar Gelderland voor staat.

Mensen betrekken bij de besluitvorming begint natuurlijk bij de Provinciale Statenverkiezingen. Door met veel mensen in gesprek te gaan, komen we goed beslagen ten ijs om een duidelijk groen en sociaal geluid te laten horen. Daarbij hoop ik natuurlijk dat iedereen ook de komende jaren mee blijft denken over hoe we Gelderland gezonder, mooier, schoner en socialer kunnen maken.

Met mij in de Staten komt er een frisse blik van buiten. Een bedreven evenwichtige teamspeler met Gelderse wortels, een brede visie en een groen hart; met technisch inzicht, maar veel oog voor sociale vraagstukken.

Ik heb er zin in!

  • Energietransitie inclusief energiearmoede
  • Water
  • Klimaat