Er zijn ingrijpende veranderingen nodig, kijkend naar de klimaatcrisis en hoe ernstig de ecologische crisis uitpakt op de Veluwe, in het Gelders landschap en de landbouw, maar ook voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Mijn passie is om biodiversiteit te helpen versterken en bij te dragen om onze bodem, onze aarde weer gezond te krijgen.

Daar hebben we de participatie van mensen hard bij nodig. Verbinding  en draagvlak  zoeken zie ik als één van de grootste uitdagingen in het politieke proces. De grote integrale transitie die ons voor ogen staat komt alleen op gang als het vanuit de samenleving zelf tot stand komt. Mijn motto: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ik verheug me op die samenwerking.