Crises te lijf met creatieve oplossingen

De afgelopen twee jaar werden getekend door crises, de stikstofcrisis was nog niet opgelost of een pandemie nam de voorpagina’s over. De uitdagingen die dit soort situaties creëren, kennen echter ook hun voordelen, zo werden er in de coronacrisis nieuwe creatieve oplossingen gevonden. Op werkbezoek in de Veluwe bij ondernemers uit de toerisme- en recreatiesector merkte fractievoorzitter Charlotte de Roo bijvoorbeeld hoe daar nu al wordt ingezet op de wereld na corona, met kleinere congresgroepen, online uitzendingen en veel minder reizen. Een wereld van kwaliteit boven kwantiteit, wendbaar en weerbaar. GroenLinks wil die filosofie doorzetten, en inzetten op een wereld waarin we niet meer constant in Teams-meetings zitten, maar ook niet meer telkens in de file staan.

Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren

Die filosofie staat dan ook centraal in hoe GroenLinks de toekomst ziet. De wereld is namelijk noch statisch, noch zwartwit. Waar nieuwe, betere opties en creatieve oplossingen opbloeien, zullen wij dan ook niet aarzelen om deze naar voren te brengen. GroenLinks geeft prioriteit aan urgente uitdagingen zoals de energietransitie en het herstellen van de biodiversiteit. Met alle nieuwe aangenomen beleidsstukken (bv. circulaire economie, bomen en bos, biodiversiteit, agrifood, klimaat) vragen we nu om snel actie te maken en om uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren.

Bescherm onze natuur

Terwijl er tijdens de coronacrisis wel extra aandacht is gekomen voor de natuur, is er nog niet genoeg gedaan om de natuur een hand te bieden om te kunnen herstellen, met de overreden wolf als grote voorbeeld van het probleem. Waar de mens overal kan komen, zitten dieren en planten vast tussen de door mensen opgelegde grenzen. GroenLinks wil kijken hoe dieren beschermd kunnen worden, bijvoorbeeld door lagere snelheden op provinciale wegen en een betere weginrichting.

Regie op ruimtelijk beleid

Het ruimteprobleem van de dieren slaat echter ook terug op ons, de mensen. Er moeten 100.000 woningen gebouwd worden, er moeten nieuwe natuur- en recreatieplekken komen, gekeken worden of er nog plek is voor logistieke blokkendozen en, terugkerend op het vorige punt, zal er een gesprek over bufferzones tussen de natuurgebieden en de bedrijvigheid van mensen moeten worden begonnen. Dit vraagt een stevige provinciale regie op het ruimtelijk beleid.

Stikstof

Dan is er nog het stikstofprobleem wat haar plek zoekt. Er is nu geen plaats meer voor intensieve veehouderij naast natuurgebieden. Om dit op te lossen zal het geld vanuit het Rijk voor het opkopen van kalverhouderijen hier van grote waarde zijn, maar gebieden zoals de Gelderse Vallei zullen ook extra aandacht behoeven. GroenLinks heeft daarnaast aandacht gevraagd voor de financiering van het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen, een project dat niet mag sneuvelen door hoge kostenposten bij de gemeenten.

Uitdagingen: energietransitie, biodiversiteit en brede welvaart

Voor ons als GroenLinks blijven uitdagingen als de energietransitie en het herstellen van de biodiversiteit bovenaan staan. Wij hebben dan ook een motie ingediend over brede welvaart, om naast economie ook te kijken naar welzijn, gezondheid en milieu. Laten we de provinciale plannen voor een gezonde en groene toekomst realiseren de komende twee jaar.