GroenLinks Gelderland bezorgd over natuurontwikkeling

GroenLinks Gelderland is bezorgd over de natuurontwikkeling in Gelderland en vraagt opheldering van de gedeputeerde. “Hoeveel natuur is er nu precies gerealiseerd?”, vraagt statenlid Paul Hofman-Fransen zich af nadat er om administratieve redenen een negatief verschil van maar liefst 1.634 hectaren is ontstaan tussen 2015 en 2016. “Is deze natuur nu wel of niet gerealiseerd? En over welke gebieden hebben we het precies?”

GroenLinks constateert ook dat er minder grond is aangekocht voor nieuwe natuur in 2016 dan in het voorgaande jaar, terwijl dit juist toe zou moeten nemen om het Gelderse natuurnetwerk in 2025 te voltooien. GroenLinks vraagt een garantie op de naleving van deze afspraak.

Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van de natuur baart GroenLinks zorgen. De provincie geeft extra uitbreidingsruimte aan bedrijven, omdat de provincie inschat dat de hoeveelheid stikstof de natuurgebieden zal afnemen. Recent onderzoek van het RIVM en de VU laten echter zien dat er veel meer stikstof in de natuurgebieden aanwezig is dan verwacht. Tegelijk is de soortenrijkdom zéér kwetsbaar. ”Veel mensen maken zich terecht ernstig zorgen over de biodiversiteit”, aldus Paul Hofman-Fransen. “Wat doet de provincie met deze zorgen en nieuwe kennis over de staat van de natuur? Is de provincie bereid om voorzichtigheid te betrachten, of wordt het beleid door gezet op basis van goede hoop?”