GroenLinks Gelderland vraagt breder onderzoek naar effecten van verlaging van de maximumsnelheid op de verkeersveiligheid

De fractie van GroenLinks Gelderland wil graag een breder onderzoek naar de positieve gevolgen van de verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen. Aanleiding voor mondelinge vragen hierover aan het College van Gedeputeerde Staten, is een proef die de provincie vorige maand is gestart met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur in plaats van 80 kilometer per uur op de N348 bij Spankeren in de gemeente Rheden. De provincie is deze proef gestart omdat omwonenden en de gemeente hebben aangegeven dat de verkeersveiligheid op dit wegdeel te wensen overlaat. Dit is op zich positief, maar er wordt helaas met twee maten gemeten. Even verderop op de N348 bij Eefde bestaan dezelfde zorgen, maar daar lijkt GS een proef met een lagere snelheid koste wat kost te willen voorkomen.

Statenlid Wouter Witteveen: Voor GroenLinks is veiligheid op onze provinciale wegen en de kwaliteit van de leefomgeving van groot belang. Als er maatregelen mogelijk zijn om deze te verbeteren, dan zijn we het verplicht aan onze inwoners om deze te nemen. Een verlaging van de maximumsnelheid heeft positieve effecten op de verkeersveiligheid en leefomgeving, terwijl de negatieve effecten op de doorstroming van het verkeer beperkt zijn. Laten we de proef bij Spankeren uitbreiden naar andere delen van provinciale wegen waar zorgen bestaan over de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld de N348 bij Eefde.

Vorig jaar nam Provinciale Staten een motie aan (mede-ingediend door GroenLinks) die Gedeputeerde Staten opdroeg om op een provinciale weg ergens in Gelderland een proef uit te voeren met een lagere maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Er is nog steeds geen weg aangewezen waarop deze proef plaats zal vinden. Gedeputeerde Staten lijken niet bepaald enthousiast om deze motie uit te voeren. De fractie van GroenLinks verbaast zich hierover en wil graag van GS weten wat de stand van zaken is. Wij zien graag meer proeven met een lagere maximumsnelheid op onze provinciale wegen. Vervolgens moeten de positieve resultaten omgezet worden in daden. Verlaag de maximumsnelheid waar dit positieve effecten heeft op de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid hoort prioriteit nummer 1 te zijn op onze wegen!