GroenLinks Gelderland wil snel duidelijkheid over spoortrillingen bij Tricht

Bewoners van het Betuwse dorp Tricht slaan alarm en geven aan dat er scheuren in hun huizen ontstaan door toename van goederenvervoer door het dorp. GroenLinks wil dat dit signaal serieus genomen wordt en dringt door middel van statenvragen bij Gedeputeerde staten aan op gedegen controles door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Volgens de bewoners, verenigd in Trilvrij Tricht, zijn acht op de tien goederentreinen door het dorp te zwaar beladen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is dit slecht 0,4 procent en daarom is controle geen prioriteit.

Fractielid Wouter Witteveen: “trilling en geluid kan voor veel overlast zorgen voor omwonenden van een spoorlijn. Naast materiële schade moet je daarbij bijvoorbeeld ook denken aan een verstoorde nachtrust. Dit soort klachten moeten dus serieus genomen worden.”

Het verschil tussen de schattingen van het aantal overbelaste treinen door Trilvrij Tricht en ILT is gigantisch. GroenLinks wil weten hoe de vork echt in de steel zit. Daarom vragen we aan Gedeputeerde Staten om de klachten van de omwonenden serieus te nemen en bij ILT aan te dringen op controles van het aantal overbelaste treinen en de trillingen die hierdoor worden veroorzaakt.

Verder wil GroenLinks graag weten hoe het staat met voorgenomen maatregelen om de overlast van geluid en trillingen langs het spoor in de gemeente Geldermalsen en in Tricht in het bijzonder tegen te gaan en of de provincie bereid is extra maatregelen te steunen als inderdaad uit controles blijkt dat de schade in Tricht is veroorzaakt door het goederenverkeer.