Herstel van biodiversiteit helpt de bestrijding van eikenprocessierups

GroenLinks Statenlid Celine Berserik heeft samen met Statenlid Freek Rebel van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de bestrijding van de eikenprocessierups. GroenLinks wil dat we zoveel mogelijk inzetten op natuurlijke bestrijding.

 

De lente is in volle gang en de komst van de eikenprocessierups komt dichterbij. Gelderlanders hadden het afgelopen jaar behoorlijk last van deze rups. Het in contact komen met de brandharen kan leiden tot ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel, en luchtwegen. Het probleem wordt vergroot wanneer er sprake is van een eiken monocultuur waarbij het ontbreekt aan natuurlijke vijanden. Hierdoor kan een plaag in proportie toenemen zoals in 2019 is gebeurd. GroenLinks is er van overtuigd dat een natuur die in balans is er voor kan zorgen dat zulke extremiteiten niet plaats kunnen vinden. Kortom, herstellen van de biodiversiteit heeft een intrinsieke waarde én is cruciaal voor onze gezondheid. In het coalitieakkoord van Gelderland staat dat we ons inzetten op het creëren van een gezonde leefomgeving waarbij de provincie als beschermer optreedt. Hiervoor is de natuurlijke aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups essentieel.

 

Uit anwoorden op de schriftelijke vragen blijkt o.a. dat de provincie Gelderland proeven met natuurlijke bestrijding door middel van bloemrijke bermen heeft opgeschaald naar de rest van de provincie. Er wordt onderzoek gedaan naar het effect van de natuurlijke vijanden zoals de sluipwesp, sluipvlieg, wantsen, mieren en gaasvlieglarven op de hoeveelheid eikenprocessierupsen. Daarbij wordt verwezen naar een artikel van de Vlinderstichting. Daarnaast blijkt uit de schriftelijke antwoorden dat bij nieuwe aanplant of vervanging van eiken er gekeken wordt of een laan met een eenduidig beeld gewenst is en waar meer variatie beter past. ‘Waar lanen gewenst zijn, wisselen we met soorten bomen. Bijvoorbeeld 500 meter eik, 500 meter linde, 500 meter esdoorn en planten. Dit geeft variatie, maar toch een eenduidig beeld’.

GroenLinks Gelderland zal het proces van natuurlijke bestrijding nauwlettend blijven volgen. Onze natuur is veerkracht kwijt door de biodiversteitscrisis. De natuur weer in balans brengen is wat ons betreft het antwoord op het tegengaan van de eikenprocessierups.