Hoe zit het met de Gelderse grootverbruikers van water?

‘Terwijl drinkwaterbedrijf Vitens Gelderlanders onlangs opriep hun tuinzwembad niet te vullen vanwege tekorten, pompen grote bedrijven in de regio jaarlijks miljoenen kubieke meters water op. “Je kunt je afvragen of we dat op deze manier moeten blijven doen’’, zegt Paul Smits van de Gelderse fractie van GroenLinks in De Gelderlander. GroenLinks heeft gevraagd of de Provincie het grondwatergebruik van bedrijven als papierfabriek Parenco in Renkum en andere papier- en voedingsindustrieën onder de loep neemt.

 

Door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren, is er een zoektocht geboden naar manieren om water vast te houden en onze watersystemen in Gelderland klimaatrobuust te maken. Eén belangrijk aspect van dat systeem is de grondwaterhuishouding. Naast de grondwateronttrekkingen voor het drinkwater en de agrarische sector, worden jaarlijks door diverse industriële activiteit aanzienlijke hoeveelheden grondwater onttrokken uit het watersysteem. Dit kan een direct effect in het gebied hebben, en wanneer dit uit diepere lagen gebeurt heeft dit mogelijk effect op de grondwaterstand op afstand.

In schriftelijke vragen heeft GroenLinks gevraagd hoe kaders voor efficiënt grondwater­gebruik door bedrijven als papierfabriek Parenco en andere papier- en voedingsindustrieën die aanzienlijke hoeveelheden grondwater onttrekken worden meegewogen, en of er mogelijkheden zijn om in bepaalde gevallen een circulaire waterhuishouding met oppervlaktewater te implementeren.