Provincie: doe een proef met anoniem solliciteren!

GroenLinks wil kansenongelijkheid op arbeidsmarkt aanpakken

GroenLinks stelt voor dat de provincie, als grote werkgever, een proef gaat doen met anoniem solliciteren. Omdat er nog steeds geen sprake is van gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen. De resultaten van een proef in Den Haag met anoniem solliciteren zijn hoopgevend, maar de provincie steekt haar kop in het zand. 

De huidige arbeidsmarkt kent nog steeds arbeidsmarktdiscriminatie, zo blijkt uit onderzoek. Met name mensen met een bi-culturele achtergrond en ouderen blijken minder kans te maken bij het solliciteren. ‘Dit laat duidelijk zien dat er, hoewel vaak onbewust, sprake is van discriminatie bij de werving en selectie van kandidaten,’ stelt Statenlid Paul Hofman-Fransen. ‘De provincie heeft een voorbeeldfunctie en is een grote werkgever. Eerder heeft de provincie al stappen gezet op het gebied van social return, waardoor ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tegemoet komt. Maar er is ook kansenongelijkheid in de werving en selectie. Daarom zou het goed zijn als de Provincie experimenteert met anoniem solliciteren. Dan laat je zien dat je kansenongelijkheid niet accepteert en je vergaart kennis en ervaring over hoe je deze ongelijkheid kunt tegengaan.’

Van exclusie naar inclusie

Ook dr. Annet de Lange, lector Human Resource Management en duurzame inzetbaarheid, concludeert dat er verschillende kwetsbare groepen zijn die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld oudere werklozen, werkenden met arbeidshandicaps en migranten. Annet: ‘Bij het thema exclusie en discriminatie op de arbeidsmarkt wil je graag een schuldige aanwijzen, maar er is geen sprake van één schuldige. Daarom moeten wij nieuwe initiatieven durven nemen zoals anoniem solliciteren en deze met veel werkgevers intersectoraal omarmen. Door gezamenlijk te streven naar inclusie bereiken wij meer.’ Daarnaast heeft zij een analyse uitgevoerd in Gelderland naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en geconstateerd dat een oplossing ook ligt in het ontwikkelen van nieuwe arbeidsmarktmodellen met een integrale aanpak: gericht op onderwijs, zorg en netwerkverbinding. Annet: ‘Er is, kort samengevat, zeker sprake van exclusie en wij bereiken alleen inclusie door samen te zoeken naar nieuwe sociaal-innovatieve oplossingen.’

Den Haag: het werkt!

Eind 2016 bleek een langlopend experiment met anoniem solliciteren bij de gemeente Den Haag heel positieve effecten te hebben. Er solliciteerden meer mensen met een bi-culturele achtergrond, er werden er meer uitgenodigd voor een gesprek, er werden er meer aangenomen én managers zijn tevreden over hun functioneren. Den Haag gaat door met de proef. Paul Hofman-Fransen: ‘In Gelderland moet dit dus ook kunnen. Maar je hebt wel ‘volume’ nodig. In de gemeenten Nijmegen en Arnhem zijn ze ermee bezig, maar met de provinciale organisatie erbij zouden we echt een goede proeftuin hebben.’

Debat in Provinciale Staten

Begin dit jaar stelde GroenLinks vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over een eventuele proef met anoniem solliciteren. Uit de antwoorden bleek echter dat het bestuur niet zit te wachten op een proef met anoniem solliciteren en, zorgelijker, dat het niet erkent dat er sprake is van kansenongelijkheid in het sollicitatieproces. ‘Onderzoek leert ons dat deze ongelijkheid wel bestaat. Er is duidelijk sprake van een blinde vlek bij het provinciale bestuur,’ concludeert Paul. ‘Daarom zal ik hier, samen met de PvdA, een debat over aanvragen in de Provinciale Staten. Kansenongelijkheid is een groot maatschappelijk probleem.’