Charlotte de Roo in haar voorwoord en speech: “Omdat we ons zeer bewust zijn van de uitdagingen waar de provincie voor staat ligt hier een programma voor met echte oplossingen. We zetten alles op alles om de klimaatdoelen te halen, om de natuur te redden en om de écht groene en gezonde provincie te worden die we kunnen zijn. En het mooie is: het kan gewoon. Als we maar doorzetten en keuzes durven maken. Voor meer schone energie en meer warmtenetten. Voor meer gezonde en beschermde natuur. Voor meer plantaardig eten én de koe in de wei. Voor investeringen in betaalbaar wonen en goed openbaar vervoer. Hoe? Dat lees je in dit programma dat we met veel mensen samen hebben gemaakt. Daarin zit onze kracht: luisteren naar elkaar en in gesprek blijven. Samen zoeken we naar nog betere oplossingen.”

Complimenten waren er ook voor de grote groep die gewerkt en bijgedragen heeft aan de inhoud en de teksten en daarop kon Jan Aalbers namens de programmacommissie haar het complete programma overhandigen. Met veel plezier werkt een flinke groep nu aan de bewerkingen tot diverse handzame vormen voor op de website, met samenvattingen, waaronder in eenvoudig taalgebruik en vertaald en daarnaast een beeld- en een luisterversie. Het complete programma vind je hieronder.