In onze laatste fractievergadering hebben ze een kunstwerk gekregen bestaande uit hun eigen woorden van de laatste 4 jaar en een afbeelding die daarbij past. Dit is een kunst coproductie van Evert en Charlotte. Hier kun jij ze allemaal zien en hun afscheidswoorden in de Statenvergadering teruglezen:

https://gelderland.groenlinks.nl/nieuws/afscheid-de-staten

Onze fractie-assistent Evert Vermeulen is terug naar een ziekteperiode sinds begin februari. Een afgescheurde pees in zijn been was de boosdoener. Gelukkig gaat het nu vooruit en samen met Job van Hussen, onze nieuwe vrijwilliger/ tweede fractie-assistent kunnen we aan de slag.

Woensdag om 10 uur begonnen Paul en ik samen met de nieuwgekozen leden ….onze nieuwe fractie. Dat voelde een beetje als ‘the king is dead, long live the king’. Verdriet naar wat je achter hebt moeten laten maar dan ook weer vreugde voor het nieuwe dat komt. Eveline Vink, Floor de Man en Leonie Jorna zijn nu beëdigd als Statenlid.  De GroenLinks fractie teelt vijf Statenleden. In totaal 55 statenleden zijn geïnstalleerd, waarvan 36 nieuwe gezichten. Wij zullen veel nieuwe namen snel moeten leren. 

Dank voor de vele felicitaties en gelukwensen. Wij gaan ons best doen. Van de Nijmeegse fractie hebben Het Nimweegs Nuilertje (een Nijmeegs dropje) gekregen. Yummy! Zie de foto.

De politiek begint meteen na de installatie. In het eerste Presidium met alle fractievoorzitters bespreken we procedurele en huishoudelijke zaken. GroenLinks heeft aangegeven dat twee Statenleden door hun geaardheid liever met Statenlid aangesproken willen worden dan met meneer of mevrouw. De commissaris van de koning John Berends wil dit graag toepassen voor alle Statenleden. Helaas is daarvoor onvoldoende draagvlak, maar onze twee leden Floor de Man en Paul Smits zullen wel worden aangesproken als Statenlid.

Vooruitgang gaat niet vanzelf.