Provinciale Leden Vergadering (PLV)

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de provinciale ledenvergaderingen (PLV) en de bijbehorende jaarstukken, ook de financiële van GroenLinks Gelderland.

 

Provinciale Ledenvergadering op zaterdag 16 november 2019

1. Welkom en mededelingen

2. Verslag vorige bijeenkomst

3. Algemene verantwoording fractie en coalitievorming

4. Carrousel:

− Evaluatie van verkiezingen [zie bijlage]

− Omgevingswet

− Biomassa en bomen

5. Carrousel:

− Jaarplan en begroting bestuur [zie bijlage]

− Diversiteit & inclusiviteit

− Regionale Energiestrategieën

Pauze incl. lunch

6. Carrousel - plenair: stikstof

7. Bestuurswissel [zie bijlage]

8. Jaarplan 2020 en begroting [zie bijlage]

9. Rondvraag, wvttk en sluiting

 

Bijlagen bij de Algemene Ledenvergadering

Hieronder vind je de relevante documenten bij de ledenvergadering van 16 november

Bijlage agendapunt 1 - Vaststellen agenda

Bijlage agendapunt 2 - PLV 13 april 2019- verslag

Bijlage agendapunt 4 - Evaluatie PS verkiezingen 2019

Bijlage agendapunt 5 (en 8) - Jaarplan GroenLinks Gelderland 2020 + Begroting 2020

Bijlage agendapunt 7 - Procedure vaststelling bestuursleden

 

Oudere PLV's met bijbehorende stukken vind u hier:

PLV 13 april 2019

1. Welkom en mededelingen (10u)

2. Uitslag verkiezingen, afscheid vertrekkende Statenleden, voorstellen nieuwe fractie

3. Terug- en vooruitblik GroenLinks Landelijk, met bestuurslid Eva Groen

4. Aandacht voor de Europese verkiezingen 2019, met lijsttrekker Tineke Strik

5. Carrousel ronde 1

6. Carrousel ronde 2,

7. Plenaire deel met

 • Verslag van vorige ledenvergadering(en) Zie hier
 • Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2018 Zie hier en hier
 • Wisselingen in het bestuur

8. Afsluiting (15u)

PLV en jaarstukken 2018

PLV 1 december 2018

 1. Verslag ledenvergadering van 7 april
   Het verslag vind je hier.
 2.  Jaarplan en begroting bestuur
   (zie hier
 3. Nieuws vanuit de fractie
 4. Verkiezingsprogramma (eerste deel)
  Het conceptprogramma vind je hier. De amendementen erop vind je hier
  Lunch, met de mogelijkheid om kennis te maken met de kandidaten en lijsttrekkers van Water Natuurlijk
 5. Verkiezingsprogramma (vervolg)
 6. GroenLinks Landelijk
 7. Campagne en campagnebegroting
 8. Bekendmaking kandidatenlijst
 9. Afsluiting

PLV 7 juli 2018

Formele deel, 14:00–16:00 uur: PLV

 • Notulen vorige keer
 • Mededelingen
 • Presentatie van aantal wethouders
 • Afscheid vertrekkende Statenleden Joa Maouche/Paul Hofman-Fransen
 • Voorstellen nieuwe Statenfractie
 • Nieuws vanuit de Statenfractie
 • Planning naar de Provinciale Statenverkiezingen toe
 • Bekendmaking (uitslag referendum) lijsttrekker

Informele deel 16.00-18.00 uur: Gelders Groen Lintje

PLV en jaarstukken 2017

PLV 11 november 2017

2. Agenda PLV GL Gelderland 11-11-2017

3. Notulen PLV GL Gelderland 08-04-2017

5. Activiteitenplan 2018

7.a Profielen kandidaten

7.b Opdracht en samenstelling kandidatencommissie PLV

7.c Opdracht en samenstelling programmacommissie

GLGLDbegroting2018(voorPLV111117)

Politieke Carrousel 11 november 2017

 

PLV GroenLinks Gelderland 8 april 2017

Alle stukken

PLV en jaarstukken 2016

Provinciale Ledenvergadering op 26 november 2016

 • Agenda hier 
 • Notulen ledenvergadering 9 April j.l.: hier.
 • Activiteitenplan 2017  hier
 • Discussie over termijnen in afdelingsreglement, toelichting

PLV Gelderland, zaterdag 9 april 2016

PLV en jaarstukken 2015

PLV 21 november 2015

PLV 18 april 2015

PLV en jaarstukken 2014

PLV 15 november 2014

PLV 3 mei 2014

PLV en jaarstukken 2013

PLV 30 november 2013

PLV 21 april 2013

PLV 2 februari 2013